Bezoek ons op Facebook
Thuis zingen!
Geheugenkoor Alkmaar

zomer 2012

En nu zijn we al een halfjaar verder.
Waren we oorspronkelijk met 2 pianistes gestart, Riet en Wilma, moest onze
pianiste Wilma helaas afhaken vanwege werk elders. Gelukkig wilde Riet voorlopig
alle keren komen. In het nieuwe seizoen hopen we wel op een extra pianist, zodat
Riet niet alleen staat.
De mappen raken steeds meer gevuld. Ons repertoire wordt al aardig groot.
De vertrouwdheid binnen de groep groeit. We hebben al meerdere solo optredens
van de deelnemers gehad.
Het enthousiasme voor het koor is alleen maar toegenomen.
De groep raakt steeds vertrouwder met elkaar.
De sfeer is zo goed, dat er al meermalen deelnemers solo iets ten gehore hebben gebracht.

het begin
de krant op bezoek
Yemaja
Tomorrow
optreden en afscheid